Isolasjonsprodusentenes Forening

Isolasjonsprodusentenes Forening er en forening av norske isolasjonsbedrifter.

Foreningens navn forkortes IPF
Foreningen ble etablert i 1964 – VIF (Varmeisolasjonens foreningen)

Som medlem av foreningen kan det opptas alle registrerte firmaer som produserer isolasjonsprodukter. Det kan opptas et medlem pr. produsent.

Alle medlemmers produkter skal være kontrollert og dokumentert etter harmoniserte EN-standarder eller metoder som er anerkjent i Norge.

Isolasjonsprodusentenes-Forening