Isolasjonsprodukter

Mineralull

Mineralull er en fellesbetegnelse for glassull og steinull. Den leveres hovedsakelig som ruller og plater, men også som blåseisolasjon. Mineralull produseres med forskjellige densiteter. Lette, myke produkter med lav densitet brukes i bindingsverk og andre hulromskonstruksjoner. Tyngre og hardere plater med høy densitet brukes der isolasjonen skal bære last, for eksempel i grunnen eller på tak.
Steinull

Ved produksjon av steinull blir stein (diabas) smeltet ved ca. 1 500 °C. Massen slynges ut fra et hjul eller en skive og omdannes til fibre. Bindemiddel og andre tilsetningsstoffer blir tilsatt for å binde fibrene sammen og forbedre produktegenskapene. Avkapp og overskudd av ny steinull på byggeplass og steinull ved endt livsløp/riving kan materialgjenvinnes til ny steinullisolasjon.
Glassull

Glassull er framstilt av glass, der hovedråstoffet er returglass med en andel på 60–80 % av totalen. Glasset blir varmet opp til ca. 1 400 °C, og massen dras ut til fibre i en spinner. Bindemiddel og andre tilsetningsstoffer blir tilsatt for å binde fibrene sammen og forbedre produktegenskapene. Avkapp og overskudd av ny glassull på byggeplass kan materialgjenvinnes.

Celluloseisolasjon av papir

Celluloseisolasjon av papir produseres ved at råmaterialet går igjennom en hammermølle eller en raffinør som gir isolasjonen en ull-liknende konsistens. Produktet er tilsatt stoffer for å forbedre produktegenskaper som motstand mot brann, sopp og råte.

Celluloseisolasjon av papir produseres som blåseisolasjon. Blåseisolasjonen leveres komprimert i sekker som tømmes i spesielle blåsemaskiner på byggeplassen. Materialet blåses på plass med trykkluft gjennom slanger.

Kun fuktbeskyttede bygningsdeler som gulv, vegger og etasjeskillere er egnet for celluloseisolasjon.

Tilsetningsstoffer kan ha uønskede helse- og miljøegenskaper med betydning for bruk og avfallshåndtering av produktet, se Byggdetaljer 470.113. Avfallshåndtering for celluloseisolasjon av papir på byggeplass og ved endt livsløp må undersøkes med produsenten. Hvis isolasjonen inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, må produktet behandles som farlig avfall.

Trefiberisolasjon

Trefiberisolasjon produseres av trefiber med eller uten bindemiddel og andre tilsetningsstoffer. Produksjonen foregår ved å vaske og rense sponflis og deretter utsette flisen for vanndamp for å mykne. Flisen males deretter til en fibermasse. For å produsere plater blir fibermassen blandet med varmt vann og fylt i former før vann blir presset ut og platene tørket. Fibermassen kan blandes med tilsetningsstoffer for å forbedre produktegenskapene, for eksempel egenskapene ved brannpåvirkning. Det blir produsert porøse matter og plater samt blåseisolasjon av trefiber til isolasjonsformål.

Produktet brukes som varmeisolasjon i fuktbeskyttede bygningsdeler, for eksempel i gulv, vegger og etasjeskillere.

Tilsetningsstoffer kan ha uønskede helse- og miljøegenskaper med betydning for bruk og avfallshåndtering av produktet, se Byggdetaljer 470.113. Avfallshåndtering for trefiberisolasjon på byggeplass og ved endt livsløp må undersøkes med produsenten. Hvis isolasjonen inneholder helse- og miljøskadelige stoffer, må produktet behandles som farlig avfall.

Plastisolasjon

Polystyren
Polystyren lages av olje. Isolasjonsmaterialet leveres som plater av ekspandert polystyren (EPS) eller ekstrudert polystyren (XPS). Platene blir produsert med ulike densiteter. Platene med høyere densitet har som regel bedre varmeisolasjonsevne og større trykkfasthet.

Ekspandert polystyren (EPS)
EPS blir framstilt ved at små kuler av polystyren ekspanderer ved oppvarming med vanndamp. Det benyttes et ekspansjonsmiddel. Polystyrenkulene ekspanderes først i en forskummer. Etter en kort mellomlagring varmes kulene opp med vanndamp. De ekspanderer videre og bindes sammen i kontaktflatene. Isolasjonen støpes ut i blokker som senere skjæres til plater. EPS har delvis åpen porestruktur mellom polystyrenkulene, mens kulene har lukket porestruktur. EPS produseres også med tilsetning av grafitt som gir produktet bedre varmeisolerende egenskaper.

EPS brukes blant annet til isolering av gulv på grunnen og ringmurer, og som isolering i tak.

Ekstrudert polystyren (XPS)
XPS lages ved at smeltet polystyren blir tilsatt ekspansjonsgass. Når polystyrenmassen ekstruderes gjennom en dyse, skjer en trykkavlastning og massen ekspanderer. Materialet produseres i sammenhengende lengder som kuttes opp etter avkjøling. XPS har lukket porestruktur og gjerne en tynn plasthud på overflaten.
XPS brukes ofte der det er behov for isolasjon med stor mekanisk styrke og lavt fuktopptak, for eksempel ved isolering av veier, fundamenter, gulv på grunnen og i omvendte kompakte tak.

Celleglassgranulat

Glasopor skumglass består av 80 % luft har det utmerkede isolerende egenskaper og er særdeles godt egnet som isolasjon for en rekke ulike prosjekter. I vegbygging vil Glasopor som frostsikring bidra til en konstruksjon som er mindre utsatt for frostskader og derav redusert vedlikeholdsbehov.
Velger man Glasopor vil gravedybden for å oppnå tilfredsstillende frostsikring reduseres betraktelig sammenlignet med tradisjonelle/stedlige masser.

Overflaten til Glasopor er svært ru og i kombinasjon med den kubiske formen gjør dette at produktet har en rasvinkel på utrolige 45°! Med en naturlig helling på 1/1 gjør dette at Glasopor er forutsigbart og enkelt å jobbe med. En ukomprimert fylling er gangbar selv uten komprimering noe som bidrar til at Glasopor er foretrukket av mange entreprenører. Etter enkel komprimering med plate eller beltegående utstyr har man en stabil overflate hvor man kan plassere stillaser og liknende.

Celleglassisolasjon / skumglass

Celleglassisolasjon/skumglass  er et glassprodukt og produseres i hovedsak av finmalt returglass og eventuelt tilsetningsstoffer. Glasspulveret blandes med en aktivator som gir gassutvikling slik at pulveret ekspanderer ved oppvarming til 800–900 °C. Skumglass leveres som plater og som løst skumglass (granulat) for løs utlegging, der bruksområdene til de to typene er ulike.

Plater av skumglass brukes ofte som varmeisolasjon i fuktutsatte konstruksjoner som dekker med trafikkbelastning og omvendte tak. Produktet har lukket porestruktur og forholdsvis lavt fuktopptak og høy trykkfasthet.

Løst skumglass (granulat) kan ha stykkstørrelser på 10–60 mm og brukes blant annet som varmeisolasjon under gulv på grunnen, som frostisolering av konstruksjoner i grunnen, som isolasjon i grønne tak og som lett fyllmasse. Løst skumglass har dårligere fukttekniske egenskaper enn plater av skumglass fordi produksjonsprosessen gir små sprekkdannelser og delvis åpen porestruktur.