Visjon

Foreningens formål er å fremme bransjens interesser ovenfor myndighetene, organisasjoner, selskaper og enkeltpersoner.
Foreningen skal således virke for at myndighetene har et fungerende markedstilsyn på isolasjonsprodukter som brukes i Norge.

IPF ønsker fokus på:

  • Like krav til dokumentasjon for alle typer isolasjonsprodukter, både norske og importerte
  • Virke for saklighet i markedsføringen
  • Medvirke til at kvalitetskontroll av isolasjonsmaterialer utføres og dokumenteres.
  • Arbeide for ensartede prøve- og målemetoder, og for løsning av tekniske spørsmål som er felles for bransjen.
  • Løpende kontakt med myndigheter.
  • Virke for økt bruk og forståelse for anvendelse av isolasjonsmaterialer

Ordet isolasjon og verbet isolere har sin opprinnelse i det latinske ordet insula som betyr øy. Å isolere betyr egentlig å skille fra hverandre, som en øy skilt fra land. Dette stemmer jo bra, for ved varmeisolering prøver vi å skille et varmere og et kaldere klima fra hverandre.

Visjon - Isolasjonsprodusentenes Forening