Lambdaprisen

Lambdaprisen

Lambdaprisen går til et firma, en person, forening eller andre som har utmerket seg spesielt når det gjelder:

  • Nyvinnende bruk av isolasjonsmaterialer
  • Reduksjon av energibruk i bygninger og installasjoner
  • Å stimulere til bruk av isolasjonsmaterialer generelt

Lambdaprisen 2021 til Klimaetaten i Oslo kommune

PRESSEMELDING – 

Bransjeorganisasjonen Isolasjonsprodusentenes Forening (IPF) har gjennom flere år gitt ut Lambdaprisen.

IPF består av de største og ledende produsentene og leverandørene av bygningsisolasjon i Norge, og Lambdaprisen ble første gang delt ut i 2009. Prisen, som er en skulptur av kunstneren Reidar Finsrud, går til et firma, en person, forening eller andre som har utmerket seg spesielt når det gjelder:

  • Nyvinnende bruk av isolasjonsmaterialer
  • Reduksjon av energibruk i bygninger og installasjoner
  • Å stimulere til bruk av isolasjonsmaterialer generelt

IPF har besluttet at årets Lambdapris går til Klimaetaten, Oslo kommune. Styret i IPF er stolte og glade over å kunne gi prisen til Klimaetaten i landets hovedstad, både fordi etaten har tydelige klima- og energistrategier samtidig som den arbeider aktivt for å redusere klimautslippene.

I begrunnelsen for pristildelingen står det videre:

– Oslo kommune har hatt Klimatilskuddsordningen i mange år og i 2021 gir de ut 120 millioner kroner. Disse tiltaksmidlene brukes aktivt for å stimulere til energirenovering av ulike bygg, både privatboliger, borettslag, sameier og næringsbygg.

Klimatilskuddsordningen er et viktig virkemiddel som bidrar til at Oslo kommune når sitt mål om å redusere klimagassutslippene med 95 % innen 2030. Det er viktig, men også prisverdig at Klimaetaten i Oslo kommune tar dette så alvorlig.

Som isolasjonsprodusenter, med produkter som utgjør viktige bidrag til løsningen på klimautfordringene, er vi selvsagt glade for at Oslo kommune har denne holdningen og at kommunen bidrar aktivt med en tilskuddsordning som fungerer i praksis.

Tall fra Klimaetaten viser at tilskuddsordningen har ført til etterisolering av 4.500 mmed vegger og 2.250 m2med tak i forskjellige bygg i Oslo kommune i 2020. Ved å summere tilskuddene over flere år har ordningen utvilsomt vært et stort og viktig bidrag til den energirenoveringen som er utført i regi av Klimaetaten i kommunen.

Dette står det stor respekt av og vi vil gratulere Klimaetaten med årets Lamdapris, sier IPF avslutningsvis.

Bergljot Tjønn fra Klimaetaten i Oslo kommune mottok Lambdaprisen under en seremoni på Bygg Reis Deg. Hun flankeres av Geir Melby (t.v.) og Torkel Wæringsaasen som begge representerer IPF.