Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av styreleder og minst 3 medlemmer.

Dagens styre består av:

Logo Paroc.no

Geir Melby

Styreleder

John A. Bakke

Styremedlem

Eivind Olsen

Styremedlem

Erik Aasbøe

Styremedlem

Knut Johnsrud

Styremedlem

Thomas Løkken

Styremedlem

Tore Bye

Styremedlem

Torkel Wæringsaasen

Styremedlem