Om oss

Isolasjonsprodusentenes Forening er en forening av norske isolasjonsbedrifter.

Foreningens navn forkortes IPF
Foreningen ble startet i 1964 – VIF (Varmeisolasjonens foreningen)

Som medlem av foreningen kan opptas registrerte firmaer som produserer isolasjonsprodukter i Norge, eller registrerte firmaer som er representanter for utenlandske produsenter av isolasjonsprodukter. Det kan opptas et medlem pr. produsent.

Alle medlemmers produkter skal være kontrollert og dokumentert etter harmoniserte EN-standarder eller metoder som er anerkjent i Norge.